Meerkoet

Waar water is, lijken wel meerkoeten te zitten. Deze vogels komen veel voor en wat opvalt is de witte vlek op hun voorhoofd.

De meerkoet is een watervogel die goed aan het leven in waterrijke gebieden is aangepast. Door hun poten kunnen ze zich ook in een drassige omgeving prima voortbewegen.

Meerkoeten eten vooral waterplanten en veel kleine waterdiertjes. Deze kleine waterdiertjes staan extra op het menu wanneer er jongen zijn. Naast dit voedsel wat de meerkoet in het water vindt, eten meerkoeten ook gras.

Meerkoeten lijken zeer vreedzaam, in het voorjaar is dit toch niet het geval. Meerkoeten verdedigen hun territorium zeer fel. Dit gaat door wanneer ze aan het broeden zijn, en wordt pas minder wanneer de jongen redelijk opgegroeid zijn.

Wat opvalt is dat de jongen een rode kop hebben, in tegenstelling tot de witte snavel en de witte voorhoofdsplaat van de ouderdieren. De iris van de meerkoet is opvallend rood.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *