Buizerd

Buizerds zijn roofvogels die vrij algemeen in Nederland voorkomen. Sommige buizerds zijn standvogels, dat wil zeggen dat de vogel in hetzelfde gebied overwintert als dat hij broedt. Andere buizerds trekken ’s winters naar warmere gebieden. Broeden doen buizerds op horsten. Een horst is de benaming voor het nest van een roofvogel als de buizerd. Het …