Meerkoet

Waar water is, lijken wel meerkoeten te zitten. Deze vogels komen veel voor en wat opvalt is de witte vlek op hun voorhoofd. De meerkoet is een watervogel die goed aan het leven in waterrijke gebieden is aangepast. Door hun poten¬†kunnen ze zich¬†ook in een drassige omgeving prima voortbewegen. Meerkoeten eten vooral waterplanten en veel …