Sleedoornpage

De sleedoornpage dankt zijn naam aan de waardplanten waar de sleedoornpage haar eitjes op afzet. Rupsen leven van de knoppen en de bladeren van de sleedoorn. In de maanden juni en juli verpoppen de rupsen zich. Dit doen ze op de grond tussen afgevallen bladeren. Volwassen vlinders leggen eieren. Deze eieren overwinteren. In het voorjaar …