Korhoen

Deze dieren kwamen vroeger veel voor in Nederland. Echter hun aantal is zo sterk teruggelopen dat men er nu alles aan doet om deze beesten voor uitsterven in Nederland te behoeden. Korhoenders leven op de heide. Ze voeden zich daar zowel met insecten als met plantaardig voedsel. Met name de jonge dieren worden gevoed met insecten. Deze …