Meeuwen

Er zijn veel verschillende soorten meeuwen. In Nederland komen met name de zilvermeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw en kokmeeuw veel voor. Een zeemeeuw bestaat niet, al geven mensen meeuwen deze naam nogal eens. Volgens de vogelbescherming gaan met name de kokmeeuw en de stormmeeuw de laatste jaren in aantallen achteruit en zijn deze soorten zelfs al …