Waterhoentje

Deze watervogel zit vaak, net als zijn nest, goed verscholen in de oevervegetatie. Waterhoentjes zijn schuwe watervogels, die zich erg behoedzaam door het water voortbewegen. Wat opvalt is de rode bles op hun kop. Waterhoentjes leven graag in plantenrijk water. Deze planten worden graag gegeten, net als de insecten, waterdiertjes en kikkervisjes die zich ertussen …